loading...
ศาลกลับคำพิพากษา สั่งกรมอุทยานฯ ชดใช้ เผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน - Mature Sex Stories- Group Sex - Free Sex Stories -First Time Sex Stories

Header Ads

ศาลกลับคำพิพากษา สั่งกรมอุทยานฯ ชดใช้ เผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

ศาลฯ กลับคำพิพากษาคดีเผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน ชี้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ ให้เพิ่มเงินชดเชย 5 หมื่นบาท

วันที่ 12 มิ.ย.2561 ศาลปกครองสูงสุด นัดฟังมีคำพิพากษาในคดีที่ นายโคอิ มีมิ หรือ ปู่คออี้ ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน กับพวกรวม 6 คน ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่รื้อถอนเข้าเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยฟ้องตั้งแต่เดือนพ.ค.2555 ที่ผ่านมา

ศาลได้พิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดในคดีนี้ ประกอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ สามารถใช้ดุลพินิจไม่ใช้มาตรการที่มีความรุนแรงกระทำต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ได้ แม้จะมีกฎหมายให้อำนาจไว้ก็ตาม แต่การเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินจึงทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ต้องสูญเสียปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ถือเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในการดำรงชีวิตและสิทธิในทรัพย์สินอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จึงมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้กรมอุทยานฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 เป็นเงิน 51,407 บาท, ผู้ฟ้องคดีที่ 2 เป็นเงิน 51,032 บาท, ผู้ฟ้องคดีที่ 3 เป็นเงิน 51,407 บาท, ผู้ฟ้องคดีที่ 4 เป็นเงิน 45,302 บาท, ผู้ฟ้องคดีที่ 5 เป็นเงิน 50,807 บาท และผู้ฟ้องคดีที่ 6 เป็นเงิน 51,032 บาท

หากผู้ฟ้องคดีรายใดได้รับค่าสินไหมทดแทนสำหรับสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินกรณีนี้ไปแล้วให้หักออกจากค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษานี้ ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

No comments

Powered by Blogger.